Perusohjaustaulu

Safire perusohjaustaulu

Soveltuu kaikkien Safire-lämmittimien ohjaukseen

Safire perusohjaustaululla voit kytkeä lämmityksen tai tuuletuksen päälle sekä kuitata vikakoodit.

Lämmitystilassa potentiometriä kiertämällä säätyy lämmitysteho minimin ja maksimin välillä. Kun lämmittimeen kytketään ulkoinen lämpötila-anturi, alkaa potentiometri toimimaan lämpötilan säätimenä.

Kello 12:n kohdalla Safiren automatiikka pyrkii pitämään ympäristön tilan noin kahdessakymmenessä asteessa. 

Avainsanat:

Vene- ja ajoneuvolämmitin
Scroll to top