Safire perusohjaustaulu


Safire perusohjaustaululla voit kytkeä lämmityksen tai tuuletuksen päälle sekä kuitata vikakoodit. Lämmitystilassa potentiometriä kiertämällä säätyy lämmitysteho minimin ja maksimin välillä. Kun lämmittimeen kytketään ulkoinen lämpötila-anturi, alkaa potentiometri toimimaan lämpötilan säätimenä. Kello 12:n kohdalla Safiren automatiikka pyrkii pitämään ympäristön tilan noin kahdessakymmenessä asteessa.